Akdamar Anıt Müzesi

2015

Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi), Van'ın Gevaş ilçesi yakınlarında, Van Gölü'nün ikinci büyük adası olan Akdamar Adası'nda bulunmaktadır. Ermeni Vaspurakan Kralı I. Gagik Ardsruni tarafından saray kilisesi olarak M.S. 915-921 tarihleri arasında Mimar Keşiş Manuel'e inşa ettirilmiştir. Abbasilere bağlı olarak 908-1021yılları arasında Van ve çevresinde hüküm süren Vaspurakan Krallığının kültürel çeşitliği ve etkileşimini bütünüyle yansıtan Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi), hem mimarisi hem de süslemeleri ile dünya mimarlık tarihi içinde önemli bir yere sahiptir.

Kilisenin cephelerini çeşitli bordürler halinde kuşatan ve duvarların orta ve alt kısımlarında heykel şeklinde canlandırılan figürlü taş kabartmalarda, İncil ve Tevrat'tan alınan dini sahneler tasvir edilmiştir.Van Kalesi

2016

Van il merkezinin sınırları içerisinde, merkeze 5 km mesafede bulunmaktadır. Van ovasındaki doğu-batı doğrultusunda uzanan kaya kütlesi üzerine kurulmuştur. Kayalık, 20-120 m arasında değişen genişlikte, 1800 m uzunluğunda ve 100 mt yüksekliğinde doğal bir kütleye sahiptir. Güneyden sarp ve dik, kuzeyden meyilli topoğrafik bir özellik göstermektedir. Üç bölümlü kalenin kuzeyindeki çıkış yolu, batıdan doğuya doğru hafif rampa şeklindedir.

Tuşba adıyla uzun süre Urartu devletinin başkentliğini yapan kale, Urartu kralı I.Sarduri tarafından M.Ö. 840-825 tarihleri arasında kurulmuştur. Kalede, Urartular’dan kalma Madır (Sardur) burcu, Analı kız açık hava tapınağı, 1.Argişti, Kurucular, Menua, ve II. Serduri kaya mezarları, Bin merdivenler ile ana kayaya oyulmuş sur duvar yatakları ve sur duvarları bulunmaktadır.