Geleneksel Türk Okçuluğu

Hem savaşta hem avlanmakta kullanılan ok ve yay, asırlar boyunca Türkler tarafından kullanılmış, daha çocuk yaştayken ok atmak öğretilmiştir. Orta Asya’dan bu yana ok ve yay, Türk boylarının vazgeçilmezi olmuş, Selçuklular ve Osmanlılar da bu kültürü devam ettirmişlerdir. Öyle ki; ok ve yay Selçuklu ve Osmanlı Dönemi tuğralarında sembol olarak yerini almıştır.

Son iki yüzyılda önemini kaybeden okçuluk, günümüzde bir spor dalı olarak tekrar ortaya çıkarak sevdirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla unutulmaya yüz tutan bu asil gelenek yaşatılmaktadır. UNESCO tarafından Aralık 2019 tarihi itibariyle Somut Olmayan Kültürel Varlıklar Listemizde yerini almıştır.