Mevlevi Sema Törenleri

Semâ; Allah’a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden, içinde dinî öğe ve temalar barındıran ve bu haliyle ayrıntılı kural ve niteliklere sahip tasavvuf bir tören olarak tanımlanmaktadır.

Semâ Töreni, Mevlevilik kültürünün doğru olarak aktarılabileceği mekânlarda gelenekten gelen Mevlevî müziği ile icra edilir. Tören birbiriyle bütünlük içinde farklı tasavvufî anlamlar ihtiva eden naat, ney taksimi, peşrev, devr-i veledî ve dört selam bölümünden oluşmaktadır. Selam bölümlerinden sonra ayine dualarla son verilir.

Mevlana’nın Farsça yazılmış eserleri tören süresince icra edilen bestelerin temel kaynağıdır. Töreni icra eden semâzenler, manevi ve bedeni uzun bir eğitim süreci sonrasında ayin için hazır hale gelirler. Mevlevi Semâ Töreni, içerdiği mistik öğeleri ve mesajları sayesinde farklı kültür ve inançlara sahip birçok insanın ilgisini çekerek evrensel bir nitelik kazanmıştır.