Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali

Kırkpınar Yağlı Güreşleri XIV. Yüzyılda Rumeli’de doğmuş, yüzyıllardır yapıla gelen dünyanın en eski festivallerinden biridir.

Festivalde vücutlarına yağ sürerek güreşen kişilere ‘‘pehlivan’’ denir. Güreş ve şenlikler ‘‘Er Meydanı’’ denilen alanlarda yapılmaktadır. Pehlivan, güreş ağası, cazgır, davul-zurnacı, yağcı, peşgirci gibi geleneksel giysili bir grup tarafından, bir dizi tören ve ritüellerle yürütülen bu etkinlik bütün ülkede büyük bir coşkuyla izlenmektedir.

İyi niteleme sıfatı olarak kullanılan ‘‘pehlivan gibi’’ deyimi, pehlivanlığın halk arasındaki değerinin göstergelerindendir.