Türk Kahvesi ve Geleneği

Kahve kültürü, başta Türk kahvesi olmak üzere, mırra, menengiç/çedene olarak adlandırılan içecekler ve bunlar etrafında gelişen kültürel pratikleri kapsar.

Kahve kültürü, geçmişten günümüze uzanan, ülkenin doğusundan batısına heryaştan, her gruptan insan tarafından yaygın olarak paylaşılan ortak unsurlardandır. Kahve kültürü içinde yer alan içecekler arasında Türk Kahvesi; kahve meyvesinin özel yöntemlerle kavrulması, dibekte ya da değirmende öğütülmesi ve cezvede pişirilmesi ile yapılan içecektir.

Mırranın hammaddesi de yine kahve meyvesidir. Ancak Türk kahvesinden farklı bir teknikle pişirilir ve aromalandırılır. Bunların dışında Anadolu’ya özgü bir tür olan yabani antepfıstığının (pistacia terebinthus) meyveleri de kahve yapımında kullanılmaktadır. Bu kahveye yöresine göre değişen menengiç / çedene / çitlembik gibi adlar verilmektedir.