Dede Korkut - Korkut Ata Mirası

Kültürü, Efsaneleri ve Müziği (Azerbaycan ve Kazakistan ile Ortak Dosya)

En son listede yerini almayı başaran Dede Korkut, Oğuz Türkleri'nin bilinen en eski destansı hikaye türüdür. Asırlarca dilden dile anlatılagelmiş, zamanla biraz şekil değiştirmiş ama özünde derin bir kültür barındıran destanlardır.

"Ozanların Piri" kabul edilen Dede Korkut, 6. ve 7. yüzyıllarda yaşamıştır. Türk toplumunun bilgesi ve atası sayılan Dede Korkut Hikayelerinde, Türklerin yaşamına dair olaylar vurgulanmıştır. Türklerin sahip olduğu değerler dile getirilmiştir.