Aşıklık Geleneği

Âşıklık; şiiri, müziği ve hikâye anlatımını içeren çok yönlü bir sanattır. Toplumu derinden etkileyen olaylar, toplumsal yapıyı oluşturan ve sosyal düzeni sağlayan kurallar, gelenek ve görenekler, inançlar vb. âşıkların repertuarında yer alan şiir, müzik ve hikâyelerde dile getirilmektedir.

Geleneğin taşıyıcısı olan Âşıklar, eleştirel bir dille ele aldıkları konular sayesinde halkı aydınlatan ve yönlendiren lider kişiler olarak algılanmaktadırlar. Karacaoğlan, Köroğlu, Kazak Aptal, Pir Sultan Aptal, Ercişli Emrah, Gevheri, Âşık Ömer, Levni, Kul Himmet, Dadaloğlu, Dertli, Ruhsati, Bayburtlu Zihni, Âşık Şenlik, Âşık Sümmani, Âşık Mahsunî Şerif, Âşık Veysel, Davut Sulari, Âşık Murat Çobanoğlu ve Âşık Yaşar Reyhanî bu geleneğin en önemli temsilcilerindendir.

İrticalen şiir söyleme, hikâye anlatma, saz çalmanın yanında icra sırasında sergilenen davranışlar, âşık fasıllarının düzeni gibi geleneğe özgü ilke ve kurallar ustadan çırağa eğitim ve öğretim yolu ile aktarılmaktadır.