İsmail Fakirullah Türbesi

Siirt İli'nin Aydınlar (Tillo) İlçesi sınırları içerisinde yer alan İsmail Fakirullah Türbesi ve ışık mekanizması ile ilişkilendirilen türbeye ait kule ve duvar kalıntısı tasavuffi inanışı yansıtmasından dolayı insanlık tarihinin önemli bir aşaması ile bir bölge inanışının mimari açıdan önemli bir temsilcisidir.

Dedesi Molla Abdülcemal, Peygamber Efendimizin amcası Hazret-i Abbas'ın torunlarındandır. Zahiri ilimlerde alim olup Tillo'da müderristi. Oğlu Mevlana Kasım'ı yetiştirerek alim olmasına vesile oldu. Kasım da babasının vefatından sonra yerine geçerek talebe okutmaya başladı. 1656 (H.1067) senesinde Receb-i şerifin ilk Cuma gecesi, yani Regaib gecesi bir oğlu dünyaya geldi. Türbe, İsmail Fakirullah'ın ölümünden sonra öğrencisi İbrahim Hakkı tarafından 18. yüzyılda yaptırılmıştır.

sonrası dinlenebildikleri, beslenebildikleri ve korunabildikleri tek alandır.