Niğde’nin Tarihi Anıtları

Niğde, günümüzden itibaren 10 Bin yıllık kesintisiz bir yerleşim merkezidir. Anadolu Selçuklu Dönemi öncesine kadar kent merkezi olarak, Kemerhisar kullanılmıştır. Anadolu Selçukluları ile birlikte yeni kent merkezi, bu günkü Niğde olmuştur. Niğde'de Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar uzanan süreçten günümüze birçok tarihi eser ulaşmıştır.

Niğde Şehri'nin eski çekirdeğini oluşturan Alaeddin Tepesi'nde kale, Alaeddin Camii, Rahmaniye Camii, Hatıroğlu Çeşmesi, Sungur Bey Camii, Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni, Nalbantlar Çeşmesi, Ermeni ve Rum Kiliseleri gibi şehrin tarihsel geçmişini yansıtan birçok anıtsal yapı yer almaktadır. Niğde Kalesi'ni Selçuklu Sultânı Birinci Alâaddin Keykubat yaptırmıştır. Kalenin, Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde onarım gördüğü kitâbe ve motiferden anlaşılmaktadır.