Alahan Manastırı

2000

Alahan Mersin'i Karaman'a bağlayan karayolunun 2 km doğusunda ve Mut ilçesinin kuş uçuşu 15 km kuzeyinde yer almaktadır. M.Ö. 5. yy başlarında yapıldığı bilinen ve doğal yapı ile bütünleşmiş olan Alahan Manastırı geniş bir alana yayılmıştır. Bu yapı; Batı Kilisesi, Manastır ve Doğu Kilisesi, kaya oyma keşiş odaları ile çevredeki mezarlardan oluşmuştur. Ne var ki, Batı Kilisesi yıkılmıştır. Doğu Kilisesi ise; bir ören yeri olarak varlığını sürdürmektedir.

Yıkılmış Batı kilisesinin girişi olduğu sanılan bir mekanda aralarında Cebrail ve Mikail'in de bulunduğu kanatlı melek ve çeşitli hayvan tasvirleri ve Hz. İsa büstü vardır. M.Ö. 5. yy başlarında yapıldığı bilinen ve doğal yapı ile bütünleşmiş olan Alahan Manastırı, bir manastır ve ona bağlı kilise ile müştemilat yapılarından oluşmakta ve malzeme, tasarım ve yapıdaki süslemeleri ile Bizans Dönemi dini mimarisinin ender örneklerinden birisidir.St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi

2000

St. Paul'un doğum yeri olarak bilinen Tarsus, verimli Çukurova'nın batısında yer almaktadır. Tarsus ilçe merkezinde, Çarşıbaşı mevkiinde yer alan St.Paul Kilisesi'nin 1102 yılında St.Paul Katedrali olarak yapıldığı söylenmektedir.

St.Paul Kuyusu; eski Tarsus evlerinin yoğun olduğu bölgede, St.Paul'un evinin yeri olarak kabul edilen bir avluda bulunmaktadır. Derinliği 38 m olan kuyunun suyu, yaz-kış hiç eksilmemektedir. Kudüs'e hacı olmak için giden Hıristiyanlarca kutsal sayılan bu kuyunun suyu içilmektedir. St. Paul Kilisesi ve kuyusu, ruhani bir merkez olarak, mevcut geleneksel kent dokusu ile bütünleşmiş bir biçimdedir.Mamure Kalesi

2012

Mamure Kalesi, Anamur'un 6 km güney-doğusu, Mersin'in 216 km batısında Antalya-Mersin otobanının Akdeniz kıyısına bakan kısmında bulunmaktadır. Kale, 23 bin 500m2 yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük kaleleri arasında yer almaktadır. Kalenin, yapım tarihi tam kesin olmamakla birlikte 3. veya 4. yüzyılda Romalılar tarafından yapıldığı düşünülmektedir.

Akdeniz kıyısında en iyi şekilde korunmuş ortaçağ dönemine ait 1500 yıllık Mamure Kalesi; Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanlı ve Osmanlı Dönemlerine ait izleri taşıması nedeniyle benzerlerinden ayrışmaktadır. Kale'nin mimari ögeleri farklı uygarlıkların egemenlik dönemlerinde inşa edilmiştir. Bu nedenle, inşa edildiği döneme özgü mimari özellikler taşımaktadır. Bir hendekle çevrili olan kale birbirinden yüksek duvarlarla üç bölüme ayrılmıştır.Korykos Antik Kenti

2014

Korykos Antik Kenti, Mersin-Erdemli-Silifke karayolunun 60. Km'sinde Kızkalesi beldesindedir. Kent, Roma ve Bizans dönemlerinde yoğun olmak üzere, İslami devirlerde de yerleşim görmüştür. Kenti, Gorges adında Kıbrıslı bir prens kurmuştur. MÖ 4. yüzyılın sonunda Seleukhos Nikador, Silifke kentini kurduğunda Korykos'u yönetimi altına almıştır. MS 72 yılında Roma egemenliğine girerek, 450 yıl Roma yönetimine bağlı kalan kent, bu dönemde tarım alanında büyük bir gelişme göstererek, zeytinyağı ihraç merkezi olmuştur.

Hitit dönemiyle başlayıp, Helenistik, Roma, Bizans ve Ermeni dönemleriyle devam eden tarihsel süreç içinde Korykos, Akdeniz'deki önemli liman kentlerinden biri olmuştur.