Arslantepe Arkeolojik Alanı

Türkiyede'ki en büyük höyüklerden biri olan Arslantepe Höyüğü, Malatya `nın 7 km kuzeydoğusunda, Fırat Irmağı üzerindeki Karakaya Baraj Gölü'nün batısında yer almaktadır. Otuz metre yükseklikteki höyük, MÖ 5 bin yıllarından başlayarak, MS 11. yüzyıla kadar yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Arslantepe Arkeolojik alanı, M.S. 5 ile 6. yüzyıllar arasında, Roma köyü olarak kullanılmış ve daha sonra Bizans mezarlığı olarak yerleşimini tamamlamıştır.

Höyükte yapılan kazılar sonucunda; M.Ö. 3300 ila 3000 yıllarına ait bir kerpiç saray, M.Ö. 3600 ila 3500 yıllarına ait tapınak, iki bini aşkın mühür baskısı, kaliteli metal eserler bulunmuştur. Elde edilen veriler göstermektedir ki; o dönemde Arslantepe, aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkezdir.