Ahi Evran Türbesi

2014

Ahilik Teşkilatı; 10 ila 11. yüzyıllarda İslam'ın resmi olarak kabul edilmesini takiben Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türk esnaf ve sanatkârlara Anadolu'da iş imkânı yaratmak, ürün ve mallarının kalitesini korumak, Türk nüfusunun ekonomik özgürlüğünü sağlamak amacıyla, Ahi Evran tarafından oluşturulmuştur. Anadolu'dan Orta Asya'ya kadar esnaf ve sanat ustalarını tek çatı altında toplamayı amaçlayan Ahilik Teşkilatı'nın ahlaki değerleri ve örgütsel yapısı, bugünkü birçok esnaf, sanat ve ticaret kurumunun örgütlenmesine temel oluşturmuştur.

Teşkilatın kurucusu olan ve 13. yüzyıl toplum önderlerinden biri olan Ahi Evran'ın Kırşehir'deki zaviyesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde teşkilatın örgütsel yapısıyla ilgili kararların alındığı merkez konumunda olması ve Ahi Evran'ın türbesinin burada bulunması nedeniyle Ahilik Teşkilatı'nın bugün ayakta kalan en önemli temsilcisi konumundadır.