Kültepe Arkeolojik Alanı

2014

Kaniş Krallığı'nın başkenti ve Anadolu'daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin merkezi olan Kültepe, Kayseri'nin 20 km kuzeydoğusundadır. Örenyeri, çevresindeki ova seviyesinden 21 m. yükseklikte bir höyük ve onun etrafını çevreleyen karum adı verilen aşağı şehirden oluşmaktadır.

Kültepe-Kaniş'te 1948 yılından itibaren sürdürülen bilimsel arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 23.500 çivi yazılı tablet ve zarf Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri olmaları itibariyle, Anadolu'da “tarihi devirleri” başlatmaktadır. Kültepe-Kaniş tabletleri, diğer eski merkezlerde bulunan devlet arşivlerin aksine, tüm eski Önasya'nın en büyük ve kapsamlı özel şahıs arşivleridir.Koramaz Vadisi

2020

Kayseri İli sınırları içerisinde yer alan Koramaz Vadisi, doğu batı doğrultusunda 12 km. boyunca uzanmaktadır. Bölgenin tümünü oluşturan yumuşak kayaçlar aşınarak vadilerin oluşmasını sağlamıştır. Binlerce yıldır yörede yaşayan insanlar tarafından kayalara oyularak mezar, mesken, depo, ibadethane olarak kullanılan mekanların kullanımı günümüzde de sürdürülmektedir.

Vadi içerisinde antik dönem yerleşimleri de yer almaktadır. Bunların içerisinde sayıları yüzlerce olan güvercinlikler, columbariumlar (Roma döneminde yakılmış bedenlerden kalan küllerin saklandığı toplu mezarlar), anıt mezarlar, tümülüsler, yer altı savunma yapıları, yaşam alanları, ibadet alanları (antik tapınaklar ve kiliseler), ağıllar, gözetleme noktaları gibi çok sayıda farklı kullanım amaçlı yapı bulunmaktadır.