Kahramanmaraş

Eshab-ı Kehf Külliyesi

Tarih boyunca bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Afşin, bu uygarlıklara ait bir çok kalıntıyı da bünyesinde barındırarak günümüze kadar ulaştırmıştır. Özellikle inanç turizmi açısından ülkemizin ve hatta dünyanın en önemli ziyaretgâhlarından birisi olan Eshab-ı Kehf Mağarası'nın Afşin'de bulunuyor olması, şehrin önemini daha da artırmış ve mağaranın da içerisinde yer aldığı bu müştemilat, üç büyük semavi dinden de izler taşımak suretiyle dinler tarihinin en önemli dönüm noktalarından bir kısmını günümüze dek yansıtmıştır.

Yaklaşık on altı asır boyunca bilinen ve aralıksız ziyaret edilen, üç büyük Türk Devleti tarafından yaklaşık yedi yüz yıl boyunca vakfedilen Eshab-ı Kehf Külliyesi, tek başına dahi Afşin'in bu alandaki ehemmiyetini gösterir niteliktedir. Eshâb-ı Kehf (Mağara Arkadaşları), pagan kültüründen Hıristiyanlığa, oradan da Müslümanlığa uzanan bir süreçte farklı kültürlerin etkileşimine örnek olan bir anlatıdır.