Birgi Tarihi Kenti

2012

Yüzyıllar boyunca orijinal yapısı bozulmadan bugüne kadar korunagelmiş tarihsel ve kentsel dokuya sahip Birgi, Friglerden günümüze kadar süregelen yerleşmenin mirasını taşımaktadır. İzmir İli, Ödemiş İlçesi’nde yer alan Birgi, sırasıyla Frig Uygarlığı (MÖ 750-680), Lydia Uygarlığı (MÖ 680-546), Pers Krallığı, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans İmparatorluğu hakimiyeti altında bulunmuştur.

Kent Anadolu Beylikler döneminde, 13. ve 14. yüzyılda Aydınoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmıştır. Birgi, 1426 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılır. Kültürel ve idari merkez olarak etkinliği 17. yüzyıla kadar sürer. Birgi, kendine has geleneksel mimari dokusunu günümüze kadar koruyabilmiş ender yerleşim yerlerinden biridir.İzmir Tarihi Liman Kenti

2020

Osmanlı coğrafyasında bir liman kenti olarak gelişen ve Helenistik Dönem'den itibaren kesintisiz yerleşim merkezi olan İzmir Tarihi Liman Kenti, farklı kültürel ve dini yapıları, hanları, arastaları, pasajları, otellerle donanan ticari merkezi ve farklı kültürlere ait mimari mirasın etkileşim içinde üretildiği süreçleriyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edildi.

M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin incelenmesi sonucunda “İzmir, Tarihi Liman Kenti” olarak belirlendi.Çeşme Kalesi

2020

Günümüzde müze olarak da kullanılan Çeşme Kalesi, 1508 yılında Osmanlı padişahlarından II. Beyazıt döneminde Aydın Valisi Mir Haydar tarafından Mimar Ahmet oğlu Mehmet'e yaptırılmış. Bazı kaynaklarda Çeşme Kalesi’nin 14’üncü yüzyılda Cenevizliler tarafından yapıldığı yazsa da, bu iddiayı doğrulayacak bir bilgi ya da kanıt yoktur. Kale yapıldığı dönem deniz kıyısına yaptırılmış ancak denizin doldurulmasıyla sonraki yıllarda bugünkü konumunu almış.

Günümüze kadar sağlam bir şekilde gelen Çeşme Kalesi’nin güney kapısının Osmanlı mimarisinin tüm özelliklerini taşıdığını söyleyebiliriz. Kalede ayrıca iç kaleye geçilen iki ayrı kapının daha olduğu biliniyor. Dikdörtgen biçimde yaptırılan kalenin 6 kulesi ve üç yanındaki hendeklerle muhteşem bir görüntüye sahip olduğunu göreceksiniz.