Yıldız Saray Kompleksi

2015

Osmanlı Dönemi’nden kalma en göz alıcı yapılardan biri olan Yıldız Sarayı, İstanbul’un Boğaziçi’ne hakim bir konumunda, Beşiktaş ve Ortaköy arasında yer almaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde padişahlar tarafından av sahası olarak kullanılan daha sonra padişahın hazinesine alınan bu araziye ilk kasrı Sultan I.Ahmed (1603-1617) yaptırmıştır. 18. Yüzyılda Sultan III. Selim’in (1789-1807) burada, annesi Mihrişah Valide Sultan için yaptırdığı köşk, 18-19. yüzyıl padişahlarının ekledikleri köşk ve kasırlar sayesinde giderek genişlemiştir. Eklenen bu binalarla 500 bin metrekarelik bir alanı kaplayan yapı Yıldız Sarayı olarak adlandırılmıştır., Osmanlı Saray mimarisinin son dönemini yansıtan çeşitli üsluplarda (Barok, Art Nouveau, Neo-Klasik vb.) inşa edilmiş yapılardan oluşan Yıldız Sarayı, 19.yüzyıl mimarlığının en güzel örneklerinden biri sayılmaktadır.Nuruosmaniye Külliyesi

2016

Nuruosmaniye Camii, İstanbul'da inşa edilmiş ilk barok özellikli camidir. Batılılaşma eğilimlerinin mimaride ortaya çıkmaya başladığı bir devirde ortaya çıkan camii ve külliyesi, Osmanlı mimarisinde bir dönüm noktası sayılmaktadır.

Nuruosmaniye Külliyesi, İstanbul'un Çemberlitaş semtinde, Kapalıçarşı girişinde yer alır. Külliyenin yapımına Sultan Birinci Mahmud döneminde, 1749 yılında başlanmış ancak ölümünden bir yıl sonra 1755 yılında kardeşi III. Osman tarafından tamamlanmıştır. Mustafa Ağa ve yardımcısı Simon Kalfa (Mimar Simeon) tarafından inşa edilen Külliye, barok mimari tarzında yapılmış bir camii, medrese, imalathane, kütüphane, türbe, çeşme ve sebil’den oluşur. Ayrıca çevresini saran bir kaç dükkan da külliyeye dahildir.