St. Pierre Kilisesi

2011

Dünyanın ilk Katolik Kilisesi olan Saint Pierre Kilisesi, önemli bir inanç turizm merkezi olan Hatay'da bulunmaktadır. Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Hatay, aynı zamanda dört büyük patriklik merkezinden biridir. St. Pierre Kilisesi, Asi Nehri'nin batısında, Hac Dağı'nın batı eteklerinde yer almaktadır. Kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte Aziz Petrus'un ilk kez vaaz verdiği yer olduğuna inanılmaktadır. Hristiyanlığın Roma Devleti tarafından resmi din olarak kabul edilmesinden sonra mağaranın dışına yapılan eklemelerle, mağaraya, kilise formu kazandırılmıştır.

Saint Pierre Kilisesi, Stauris Dağı'nın batısında kayalara oyulmuş 13 metre derinliğinde, 9.5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağaradan oluşmaktadır.Vespasianus - TitusTüneli

2014

Vespasianus, diğer bir adıyla Titus Tüneli; Hatay iline bağlı Samandağ ilçesi sınırları içerisinde, üzerinde Çevlik köyü kurulu olan ilçenin 5 km kuzeyinde yer almaktadır. Antik dönemde, bir akarsuyun bütün akışının içinden geçirildiği, en büyük boyutlu tünel olan Vespasianus-Titus Tüneli, ismini aldığı Titus Flavius Vespasianus tarafından yaptırılmıştır.

Vespasianus Tüneli, dağdan gelen derelerin ağzında ve bir iç liman olarak MÖ 300'lü yıllarda I. Selevkos Nikator tarafından kurulan ve kurucusu Nikator adıyla anılan tarihi kentin, liman bölümüne bakmaktadır. Bu limanın dağdan gelebilecek sel sularıyla dolabileceği düşünüldüğünden dolayı, Titus tarafından derenin önü bir duvar ile kapatılmış, duvarın dereden gelen bölümü ile deniz arasındaki dağ delinerek, tünel yapılmıştır.