Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi

2012

Eskişehir Ovası'na hakim bir noktada yer alan Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi'nde, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ilişkin bir çok tarihi eser bulunmaktadır.Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesiyle 800 yıllık bir kültürel mirası dünya tarih mirasına kazandıran Odunpazarı; geleneksel Türk Evi özelliklerini taşıyan çok değerli örnekleri barındırmaktadır.

Odunpazarı; geleneksel Türk mahalle yapısının tüm dokusuyla birlikte korunarak günümüze ulaşmasını sağlaması bakımından büyük önem taşımaktadır. Tarihi kent merkezi olan Odunpazarı; Mevleviliğin dört yüz yıllık dönemine ev sahipliği yapmış olması ve bölgenin kentsel gelişiminde Mevlevilik yaşam ve gelenek kalıplarının büyük öneme sahip olması nedeniyle benzersizdir.Sivrihisar Ulu Camii

2016

Anadolu’nun En Büyük Ahşap Direkli Camilerinden Ulu Cami; 1274 yılında Mevlana Celaleddin Rumi’nin müritlerinden ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in naiplerinden Emineddin Mikail tarafından yaptırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet dönemi kadılarından, İstanbul’un ilk Kadısı Hızır Bey bu camiyi l440 yılında onarmıştır. 1485 m2 ’lik bir alana kuruludur. Çatısını 67 adet ahşap direk taşımaktadır.

Bu direklerden altısı motiflerle bezenmiştir. Direklerin üst bölümleri rozet, palmet, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Direkler üzerinde Bizans dönemine ait başlıklar da kullanılmıştır. Minberi bir sanat şaheseridir. El işçiliği Horasanlı İbni Mehmet tarafından geçme yöntemiyle yapılmıştır. Cami içerisinde ceviz ağacından oyma tekniği ile yapılmış dolap kapakları da bulunmaktadır.