Laodikeia Antik Kenti

2014

Kentin adı antik kaynaklarda daha çok “Lykos'un kıyısındaki Laodikeia” şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise, kent M.Ö. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un karısı Laodike'nin adı verilmiştir. Laodikeia, M.Ö. I. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir.

Laodikeia Kenti, Denizli il merkezinin 6 km. kuzeyinde coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos ırmağının güneyinde kurulmuştur. MÖ 1. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biri olan Laodikeia Antik Kenti, Denizli İli'nin 6 km kuzeyinde yer almaktadır. Helenistik kent, MÖ. 3. yüzyılın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından, karısı Laodike adına kurulmuştur. Laodikea MÖ 1.yüzyılda İmparator Caracalla zamanında bir seri kaliteli sikke basılmıştır.