Sagalassos Antik Kenti

2009

Antik dönemde Pisidia olarak bilinen bölgede yer alan Sagalassos; Burdur ili, Ağlasun ilçesi, Güneybatı Torosların güneye bakan yamaçları üzerinde, 1490 ila 1600 metreler arasında kurulu bir antik kenttir. Sagalassos Antik Kenti'nin yazılı kaynaklardan bilinen tarihi, Büyük İskender'in M.Ö. 333 yılındaki fethi ile başlamaktadır. Sagalassos Antik Kenti, Roma'nın beş önemli seramik üretim merkezlerinden birisidir. Şehir, M.S. 2 yy.’da Romanın en iyi imparatorlarından beşincisi olan İmparator Hadrian döneminde ekonomik siyasi ve sosyal anlamda en parlak dönemini yaşamıştır.

Dağlık bir alanın bitişiğinde yer alan kentte ilk yerleşim izleri günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Sagalassos Antik Kenti, orijinal yapı taşlarının neredeyse tamamının bulunabildiği anıtsal yapıları ile son derece iyi korunmuş durumdadır.


Kibyra Antik Kenti

2016

Kibyra Antik Kenti Burdur iline 110 km uzaktaki Göl hisar ilçesinin batısında, Akdağın eteklerinde, Gölhisar ovasının üzerindeki Likya Antik Kentidir. Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama olarak 1100-1300 metre arasında değişmektedir.

Gölhisar köyü ve ovası baştanbaşa geçen İndus çayının yanı sıra Deliyaraz ve Büğrüdelik yaylalarından gelen su kaynaklarına sahiptir. Yaklaşık olarak 405 hektarlık alana yayılmış olan Kibyra Antik Kenti siyasi ve ekonomik gücünü Hellentik dönemden başlayarak, Roma imparatorluk dönemiyle de doruk noktalarına ulaştırıştır. Bu bölge antik kaynaklara göre Kral Dareios’a,  Liydia, Lasonia ve Htenneio birlikte beş yüz talant vergi vermekle yükümlü olan Saraplığı’na bağlıydı.