Ayvalık Endüstriyel Peyzajı

500 yaşın üzerindeki yüzlerce adet ağaçla birlikte 2.000.000 ağacın oluşturduğu zeytin ormanına sahip Ayvalık coğrafyası;

Akdenize özgü endemik türlerden Poecilimon Mytilensis (Yellice Adası), Centaurea Acicularis ve Campanula Lyrata’lari barındıran karasal özellikleriyle birlikte; yine Akdenize özgü endemik türlerin Ege’ye yayıldığı kızıl mercan (Paramuricea clavata) gibi yelpaze mercanlar (Eunicella cavolini, Eunicella singularis) ve deniz çayırlarından (Posidonia Oceanica) oluşan denizel türleri; denizle kayanın buluştuğu kıyılarındaki tuzcul çayırları, kıyı kumulları ve flamingo (Phoenicopterus ruber), angıt (Tadorna ferruginea) gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapan tuzlaları ve tüm bu özelliklerin yayıldığı Alibey (Cunda) Adası dâhil olmak üzere toplam 22 adadan oluşan takımadaların kıyı ve denizle birlikte ördüğü morfolojik özelliklerin yarattığı doğal ve estetik güzelliklerin birlikte bir bütün oluşturduğu olağanüstü bir değere sahiptir.