Priene Arkeolojik Alanı

2000

Priene Antik Kenti, Aydın İli, Söke İlçesinin 15 km güneybatısında, Güllübahçe Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. İyon Birliği’nin bir üyesi olan ve birliğin merkezi Panionion’u topraklarında barındıran Priene hakkında antik kaynaklardaki ilk bilgilere M.Ö. 7. yüzyıl ortalarında rastlanmaktadır. Priene M.Ö. 645-546 yılları arasında Lydia, sonrasında Pers egemenliğine girmiştir. Antik Çağ’ın yedi ünlü bilgesinden biri olan Bias, M.Ö. 6. yüzyılda Priene’de yaşamıştır. Priene, İon kentlerinin Pers egemenliğinden kurtulmak için başlattıkları İon İsyanı’na (M.Ö. 500/499) katılmış ve M.Ö. 5. yüzyılda Attika-Delos Deniz Birliği’nde yer almıştır. Kentin Arkaik ve Klasik dönemlerdeki yeri bilinmemektedir.

Priene, Miletli Hippodamos’un kendi adıyla anılan planı esas alınarak M.Ö. 4. yüzyıl ortalarında Mykale'nin (Samsun Dağı) güney yamaçlarında yeniden inşa edilmiştir.