Gordion

2012

Ankara'nın 70 km güney-batısında Polatlı İlçe sınırları içerisinde yer alan Gordion'da, ana yerleşimin bulunduğu höyük, bugünkü Yassıhöyük Köyü'nün sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bölgede yapılan kazılarda elde edilen eserler başkent Ankara'nın tarihinin M.Ö. 8. yüzyılın ortalarına kadar uzandığını göstermektedir. Gordion, M.Ö. 12. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte yükselen Frigya ve Friglerin politik ve kültürel başkenti olmasıyla öne çıkmaktadır.

Kent, en parlak dönemini M.Ö. 725 ve 675 yılları arasında yaşamıştır. Bir rivayete göre, ilk Frig Kralı Gordios, krallığa çıkışı sırasında sabanını, boyunduruğuna bir kördüğüm atarak bağlamıştır. Şehrin, Gordion adını, krala izafeten aldığı sanılmaktadır. Frig devri höyüğünün altında, eski bronz çağına ait küçük bir höyük daha bulunmaktadır.Hacıbayram Camii

2016

Ankara'nın Ulus semtinde Augustus Tapınağı'nın bitişiğindedir. Cami uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahiptir. Kuzeyde ve batıdaki son cemaat yeri sonradan ilave edilmiştir. Türbenin güneydoğu duvarında kare planlı taş kaideli, silindirik tuğla gövdeli ve iki şerefeli minare bulunmaktadır. Caminin son cemaat yerinin güneye bakan çıkıntı duvarında sülüsle yazılmış kelime-i tevhid mevcuttur.

Tek sahınlı iç mekân ahşap tavan ile örtülüdür. Tavanın ortasındaki altıgen biçimli büyük rozet altı sıra çiçekli bordürle çevrelenmiştir. Aynı rozet daha küçük ölçüde kadınlar mahfilinin batısındaki ek mekân tavanının ortasındaki dikdörtgen panoda da yer alır. Caminin iç mekân tavanındaki pervazlarda çiçek desenleri yer almaktadır. Kadınlar mahfilinde de aynı tip pervazlar kullanılmıştır.Beypazarı Tarihi Kenti

2020

Tarihi ticaret merkezini çevreleyen ve daha çok 19. ve 20. yüzyılın başlarında inşa edilen geleneksel evlerin yer aldığı mahallelerden oluşan ve bu tarihi doku içindeki dini, sosyal ve ticari yapıları ile Beypazarı, kırsal bir kasabada Osmanlı kent sisteminin uygulamalarını açıkça göstermektedir. Dönemin idari, ekolojik (İnözü Vadisi), estetik, ekonomik (çarşı), teknolojik (ev mimarisi) ve sosyo-kültürel (kıyafet vb.) koşullarını ortaya koyan 19. yüzyıl Osmanlı şehirciliğinin korunmuş bir örneğidir.

Alan, Selçuklu ve Osmanlı dini mimarisinin bozulmamış ürünlerini ve iç ve dış mekansal düzenleri, malzeme özellikleri, yapısal unsurları, iç tasarım öğeleri ve doğaya uygun sokak dokuları ile geleneksel Türk evlerinin paha biçilmez örneklerini korur. Bu niteliklerinden dolayı “Beypazarı Tarihi Kenti” olarak (iii) kriter kapsamında Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edilmiştir.