İshakpaşa Sarayı

İpek Yolu üzerinde bulunan İshak Paşa Sarayı, İran sınırına yakın bir konumda, stratejik önemi olan 7600 metrekarelik bir alanda yer almaktadır. Sarayın yapımını 1685'de Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa başlatmış, saray onun oğlu Çıldır Valisi İshak Paşa ve torunu Mehmet Paşa tarafından 1784'te bitirilmiştir. 7.600 m2 bir sahada yapılan sarayın inşası, 99 yıl sürmüştür.

Türk mimarisinin en güzel örneklerinden olan İshak Paşa Sarayı, Türkistan, Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerini birleştiren bir yapıdır. Camii kubbeleri Türkistan kubbeleri gibidir. Saray Topkapı Sarayı'nı andırır, kapıları ise, Selçuklu tarzındadır. İshak Paşa Sarayı dünyanın ilk kalorifer tesisatı döşenen sarayıdır. Harem Dairesi iki katlı, diğer bölümleri tek katlı olan sarayın günümüzde ikinci katı tamamen yıkılmış durumdadır.