Anavarza Antik Kenti

Anavarza, Adana'ya bağlı Kozan ilçesinin 28 km güneyinde, Kilikya bölgesinde bulunan bir antik kenttir. M.Ö. 1. yüzyılda Romalılar, ele geçirdikleri Ceyhan havzasının idaresini Vassal kral olarak atadıkları Tarkondimotos'a bırakmışlardır. Anavarza, Roma döneminde giderek güçlenmiş ve M.S. 2. yy. sonlarında antik dünyanın dev kenti Tarsus ile Kilikya Birliğinin liderliği için rekabet etmiştir.

Anavarza, bu tarihten itibaren Anadolu'nun en önemli metropollerinden biri haline gelmiştir. Anavarza, M.S.3. yüzyılda birçok askeri ayrıcalık elde ederek “Metropolis” unvanı ve aynı yüzyılın ortasına kadar da 3 kez “Neokoros”luk unvanını almıştır. Sonraki dönemlerde Doğu Roma, Arap ve Ermeni hâkimiyetine giren Anavarza, 1375 yılında Memluklar tarafından alınmıştır.Bu dönemden sonra Anavarza'da büyük ölçekli bir yerleşim olmamıştır.